Praktijk GezondMens - Osteopathie

Een verband tussen symptomen, de klachten en jouw leefwijze

Bij Praktijk GezondMens zien wij osteopaten, Jordi en Sven, bij patiënten vaak een verband tussen symptomen, de klacht(en) en dagelijkse leefwijze. De klacht die jij ervaart staat namelijk niet op zichzelf. We kijken vanuit een breder perspectief naar de symptomen.

De osteopaat legt verbanden tussen lichaamssystemen die gezamenlijk tot de klacht hebben kunnen leiden. Aan de hand van de bevindingen wordt de osteopathie behandeling in gang gezet. Praktijk GezondMens en de osteopaten zijn aangesloten bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO).

Wat is osteopathie?

Osteopathie is een vorm van geneeskunde die uitgaat van het zelfherstellend vermogen van het lichaam, normale structurele relaties, omgevingsomstandigheden en voeding. Voor een optimaal functioneren heeft elke structuur in het lichaam een bepaalde beweeglijkheid nodig. Deze beweeglijkheid kan echter verstoord raken en (pijn)klachten geven. Dit kan op de plek van de verstoring zelf zijn, maar ook op een locatie in het lichaam die daarmee een relatie heeft. Daar waar de verstoring van beweeglijkheid de oorzaak is van pijnklachten of de gezondheid negatief beïnvloedt, kan de osteopaat deze optimaliseren. Dit kan zijn door de verstoorde beweeglijkheid te herstellen of door voorwaarden te scheppen voor een herstel van functie. Dit levert indirect een bijdrage aan een verbeterde gezondheid en vermindering van klachten.

Leefstijl

Op de leefstijl van jou als patiënt willen we wat dieper in gaan. Leefstijl speelt een essentiële rol wanneer het gaat om energie, lichamelijke kracht, flexibiliteit, weerbaarheid en motivatie. Het lichaam is auto-regulerend en heeft een zelfherstellend vermogen. Dit systeem wordt dagelijks op de proef gesteld door constant veranderende omstandigheden. Dit vraagt een enorme flexibiliteit van het lichaam zowel wat de fysieke mobiliteit betreft als de stofwisseling.

Factoren die van essentieel belang zijn voor een optimale vitaliteit zijn; bewegen, ademhaling, slaap, immuunsysteem, stress en voeding. Deze factoren staan ook weer nauw met elkaar in verbinding.

Praktijk GezondMens - leefstijl

Als jouw lichaam onvoldoende flexibiliteit vertoont, uit balans raakt en/of wordt overbelast zal het lichaam hierop reageren met als doel de balans te herstellen. Daardoor kunnen er (fysieke) klachten ontstaan.

Door samen jouw klachten in kaart te brengen gaan we op zoek naar de balansverstoring. We gaan opzoek naar de oorzaak van de klacht, zodat we een doelgericht behandelplan op kunnen stellen waarmee jij zelfstandig aan de kunt gaan. Met de juiste kennis en inzicht kan jij zelf weer de regie nemen over jouw gezondheid.

De benadering is gebaseerd op drie basisprincipes

De osteopaat maakt in deze verschillende fasen van diagnostiek en behandeling gebruik van de meest recente inzichten uit de medische wetenschap. Binnen de behandeling maakt de osteopaat gebruik van manuele technieken (met de handen), fasciatechnieken (bindweefsel) en het geven van adviezen.

De drie basisprincipes:

  • het menselijk lichaam is een dynamische biologische eenheid
  • er is een wisselwerking tussen structuur (anatomie) en functie (fysiologie)
  • de mens heeft bij het streven naar gezondheid een zelfherstellend vermogen

Onze adviezen kunnen betrekking hebben op preventieve maatregelen, aanpassing van levensstijl, voedingsstijl en gewoonten en het gebruik maken van andere gezondheidsdisciplines. Dit zullen we tijdens een consult met elkaar bespreken.

Praktische informatie over osteopathie