Praktijk GezondMens - Osteopathie stappenplan

 

Aanmelding

Bij aanmelding worden de persoonsgegevens verwerkt in ons systeem. Aanvullend kan er gebruik worden gemaakt van een online vragenlijst met vragen over jouw gezondheid.

 

Intake

Tijdens de intake brengen we jouw klacht(en) en gezondheid in beeld. Het uitgangpunt is om de hulpvraag duidelijk in kaart te brengen en het waarborgen van de veiligheid. We screenen of de behandeling en de verwachting aansluit op de hulpvraag van patiënt en therapeut.

 

Onderzoek

Het onderzoek bestaat uit een observatie, bewegingsonderzoek en een analyse. Bij de observatie en het bewegingsonderzoek gaan we opzoek naar bewegingsverlies welke in relatie staat met jouw klacht.

 

Behandeling

Binnen de behandeling streven we naar het herstellen van de mobiliteit en flexibiliteit van het lichaam. Aan de hand van verschillende manuele (met de handen) technieken wordt de mobiliteit verbeterd. Met als doel het auto-regulerend systeem van het lichaam te ondersteunen in zijn herstel. De technieken worden afgestemd op de patiënt . De patiënt heeft altijd inspraak in de gekozen interventies en behandeling. De behandeling wordt afgesloten met een advies om het herstel te ondersteunen. Hierin staan leefstijl interventies centraal. In samenspraak met de patiënt kijken we naar de praktische toepasbaarheid.

Afhankelijk van de hulpvraag en het klachtenpatroon zal er een vervolgbehandeling worden ingepland.

Maak een afspraak