Vergoedingen

Osteopathie is niet opgenomen in de basisverzekering. Osteopathie voor kinderen en volwassenen wordt bijna door alle zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit een aanvullende dekking onder alternatieve geneeskunde. Osteopathie valt niet onder het eigen risico.

Praktijk GezondMens en de osteopaten Sven Spruijt en Jordi Jonkman zijn geregistreerd bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) en voldoen hiermee aan de kwaliteitseisen en voorwaarden van de zorgverzekeraars om in aanmerking te kunnen komen voor vergoeding vanuit een aanvullende verzekering.

Bekijk hier het overzicht met de osteopathie vergoeding per verzekeraar. Praktijk GezondMens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden in het getoonde overzicht. Raadpleeg voor de exacte vergoeding altijd de polisvoorwaarden van jouw verzekeraar.

Bekijk hier de Algemene Voorwaarden Osteopathie.