Praktijk GezondMens - Blog over Long Covid

Long Covid: van symptomen tot persoonlijk behandelplan

Heb jij Long Covid? Oftewel heb jij bewust of onbewust last van restklachten van het Corona virus? Meestal spelen er een aantal vage klachten die niet altijd in verband worden gebracht met de Covid infectie. Het duurt daardoor vaak langer voordat mensen de diagnose Long Covid krijgen en een passend behandelplan.

Wat zijn de meest voorkomende klachten van Long Covid?

Er zijn heel veel verschillende klachten waar Long Covid patiënten mee te maken hebben.

Vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen, kortademigheid, slaapproblemen, verlies van reuk en smaak, hoofdpijn, prikkelbaarheid, hartkloppingen, spierpijn, duizeligheid, spierzwakte, pijn op de borst, gewrichtspijn, somberheid, keelpijn, koorts, tintelingen, hoesten, verwardheid, angst, misselijkheid, menstruatieklachten, haarverlies, huidproblemen, diarree, slijm ophoesten en verminderde eetlust.

Long Covid klachten kunnen zich bij iedereen dus net even anders uiten!

Praktijk GezondMens - Long Covid

Behandeling van Long Covid

Bij Praktijk GezondMens is er een intensieve samenwerking met partners van GezondMens met ieder zijn of haar eigen expertise. Aan de hand van de hulpvraag en uitgebreide analyse maken wij een behandelplan op maat.

Na een infectie en/of ontsteking ontstaat er bewegingsverlies in het lichaam. Het aangedane weefsel kan hierdoor niet meer optimaal bewegen en functioneren. Dit kan bijdragen aan het ontstaan en in stand houden van de (rest)klachten. Naast osteopathie om de bewegelijkheid van het lichaam of wel de fascia (bindweefsel) te herstellen, kan er gebruik worden gemaakt van een orthomoleculair behandelplan bij Michelle van VITANS.

Orthomoleculair behandelplan

Vanuit de orthomoleculaire geneeskunde is veel onderzoek gedaan naar de werking van het virus, wat het aanricht in het lichaam, welke processen daardoor verstoord worden en hoe het weer hersteld kan worden. Het orthomoleculair behandelprotocol bestaat uit drie fases.

Simpel gezegd moeten eerst de eventuele laatste virusresten opgeruimd worden. Gebeurd dat niet, dan is het dweilen met de kraan open. Daarna start het echte herstelproces.

In de tweede fase worden de cellen hersteld die door het virus zijn beschadigd en die de energiebalans negatief beïnvloeden.

Praktijk GezondMens - Long Covid behandelplan

Als laatste stap kijken we naar de functie van het brein. Door het virus zijn daar vaak kleine ontstekingen ontstaan, die vooral cognitief problemen geven (vermoeidheid, concentratie, geheugen, hoofdpijn, somberheid). Deze stap bestaat uit het remmen van die ontstekingen, zodat er ook op dat vlak herstel kan optreden.

Bij al deze stappen wordt gebruik gemaakt van leefstijlinterventies en supplementen.

Persoonlijk afgestemd op jouw hulpvraag

Het protocol vormt de leidraad, maar uiteraard is het traject op basis van maatwerk. Afhankelijk van de ernst en de soort klachten, kan er een andere focus worden aangebracht. Daarnaast speelt leefstijl een belangrijke rol. Denk aan voedingspatroon, slaap, beweging, stress. Ook wordt de spijsvertering onder de loep genomen. Verteer je niet goed, dan neem je gezonde voeding of supplementen ook minder goed op. Al deze factoren zijn van invloed op het herstel en dus onderdeel van het traject.

Maak een afspraak

Herken je deze klachten van Long Covid en wil je samen een behandelplan opstellen? Maak een afspraak bij één van de osteopaten van Praktijk GezondMens of maak direct een afspraak bij Michelle van VITANS voor een orthomoleculair behandelplan.

Chronische pijn

Zorg van een osteopaat bij chronische pijnklachten

Bijna iedere aandoening gaat gepaard met pijn. Wanneer we irritatie hebben van onze darmen dan komen hier vaak pijnlijke darmkrampen bij kijken. Op het moment dat we een schouderblessure hebben dan is in bijna alle gevallen het bewegen pijnlijk. Pijn is dus bijna altijd aanwezig wanneer er een verstoring of beschadiging in ons lichaam is. Dat is ook logisch want pijn is een signaal dat er iets aan de hand is. Maar wat moet je doen wanneer je steeds maar weer opnieuw pijn hebt zonder dat er duidelijk is waar dit vandaan komt? Dit noemen wij chronische pijn, wat een bijzonder vervelende klacht kan zijn. Wij vertellen je dan ook graag meer over hoe wij te werk gaan om je van langdurige pijnklachten af te helpen.

Wat is er aan de hand bij chronische pijn?

Wij kunnen deze vraag niet zomaar met een korte reactie beantwoorden. Want chronische pijn is heel divers. Je kunt namelijk last hebben van chronische buikpijn of van chronische hoofdpijn. En de pijn kan voortdurend aanwezig zijn, opkomen bij bepaalde activiteiten/situaties, of juist zonder duidelijk verband zomaar voorkomen. Chronische pijn is daarom niet één en dezelfde aandoening waartegen één specifieke remedie is. Wel is het zo dat ons lichaam probeert ons iets te vertellen. Er is pijn dus het lichaam wil je iets duidelijk maken. Misschien is er schade, overbelasting of irritatie van een bepaald orgaan of structuur. Dit is niet zomaar af te leiden uit de pijn. Wij starten dan ook altijd met een grondig onderzoek, want wij willen weten waar de pijn vandaan komt en waar deze op wijst.

Onze manier van werken bij chronische pijn

Het begin is dus een uitgebreid onderzoek om de situatie goed te leren kennen. Hierbij vragen wij je naar hoe je de pijn ervaart, wanneer je deze voelt en wat je er al aan hebt gedaan. We onderzoeken vervolgens niet alleen wat voor de hand ligt maar we kijken naar je lichaam op een holistische manier. Zijn er verstoringen die klachten kunnen veroorzaken of zijn er aanwijzingen dat bepaalde organen die niet zijn opgewassen tegen de taken die er van hen worden gevraagd? Door je hele lichaam te onderzoeken vinden wij handvatten om met je aan de slag te gaan. Dit zijn in de meeste gevallen geen zwart-wit oplossingen. Jouw lichaam is geen leeg gelopen band waar even een plakkertje op wordt geplakt om een eendimensionaal probleem te verhelpen. Het osteopathische onderzoek brengt mogelijke verstoringen, irritaties, balansproblemen, verstoorde communicatie of overbelasting in kaart. Wij vinden dus gebieden, organen of structuren waar aanwijzingen voor zijn dat ze niet optimaal functioneren. Dan is het aan ons om deze informatie goed te interpreteren en de juiste vorm van behandelen hiervoor te kiezen. Met inachtneming van het feit dat het hele lichaam één geheel is.

Hoe behandelen wij chronische pijnklachten?

De behandeling sluit vanzelfsprekend aan op onze eerdere bevindingen. Wij zien vaak dat het lichaam niet de kans krijgt om volledig te herstellen. Dit kan komen doordat je bepaalde gewoontes hebt waardoor je lichaam zich niet volledig op herstel kan richten. Bepaalde manieren van eten, leven of bewegen kunnen ervoor zorgen dat het lichaam niet voldoende capaciteit kan vrijmaken om bijvoorbeeld een chronische infectie te bestrijden. Op dezelfde manier kan een sluimerende infectie heel veel capaciteit vragen waardoor er onvoldoende energie is voor andere lichaamsdelen om te herstellen. Ook zien wij dat spanning en stress een lichamelijke uitwerking kunnen hebben. Buikpijn kan het gevolg zijn van veranderingen in het maagdarm stelsel doordat bepaalde hormonen veranderen van samenstelling door langdurige stress. Er kunnen dus tientallen verschillende (deel)oorzaken zijn van pijnklachten. Het is onze taak om deze vinden en te verzorgen. Wij zijn er trots op dat wij dit in verreweg de meeste gevallen ook kunnen doen!

Kies voor de expertise van Praktijk GezondMens

Onze praktijk werkt vanuit een holistische visie op gezondheid en op zorg. Dat betekent dat wij niet alleen het lichaam en geest als één samenwerkend geheel zien, het betekent ook dat wij kennis en kunde inbrengen uit verschillende stromingen van de zorg. Onze therapeuten zijn geschoold in bijvoorbeeld fysiotherapie en osteopathie. Maar wij kunnen je ook helpen met bijvoorbeeld een ontspannende massage of coaching . Dit geeft ons de mogelijkheid om te kiezen voor die combinatie van therapie die voor jou het meest waardevol is. Wij vertellen je graag meer over wat wij voor jou kunnen doen. Je kunt hiervoor eenvoudig contact met ons opnemen.

Neem contact met ons op
Praktijk GezondMens - Osteopathie bij artrose klachten

Osteopathie bij artrose klachten

Artrose is een (chronische) aandoening van het kraakbeen in gewrichten, waardoor de gewrichten stijf en pijnlijk kunnen worden. De schade aan het kraakbeen is helaas niet terug te draaien. Wel zijn er mogelijkheden om artrose klachten te behandelen en verdere achteruitgang af te remmen of te voorkomen. Het zorgt voor een afname van symptomen en beperkingen in je dagelijks leven en/of sport. Daarnaast kun je ook preventief aan de slag om artrose te voorkomen.

Wij als GezondMens kijken vanuit een holistische visie naar artrose klachten. Benieuwd naar onze aanpak vanuit osteopathie?

Artrose is geen gewrichtsslijtage. Wat is artrose dan wel?

Artrose is een vorm van reuma. Bij artrose neemt de kwaliteit van het kraakbeen in gewrichten zoals de wervelkolom, knieën, vingers of heup af. Hierdoor raakt het gehele gewricht geïrriteerd en kan het gewricht ontstoken raken. Wanneer de ziekte vordert, kunnen er zelfs veranderingen in het bot ontstaan als gevolg van de artrose.

Helaas is artrose geen zeldzame ziekte. In Nederland lijdt zo’n 10% van de mensen aan artrose. Dat betekent dat er ruim anderhalf miljoen mensen last hebben van een vorm van artrose. De klachten komen het meest voor aan de knieën en heupen, maar alle gewrichten kunnen aangedaan worden.

Praktijk GezondMens - Osteopathie bij artrose klachten

De ziekte kan af en toe de kop opsteken of gedurende langere tijd klachten geven. De mate waarin mensen klachten ondervinden verschilt dan ook sterk.

Welke klachten komen er voor bij artrose?

Artrose is een (chronische) ziekte van de gewrichten. De klachten zijn dan ook gewrichtsklachten. Je kunt hierbij denken aan pijnlijke gewrichten en stijfheid van de gewrichten. Wanneer de ernst van de ziekte toeneemt, kunnen de gewrichten ook rood en gezwollen worden. Door de klachten is (pijnvrij) bewegen lastiger. De pijn merk je met name in de ochtend of na een periode van inactiviteit.

Onze zorg bij artrose klachten

De klachten bij artrose ontstaan door de irritatie en ontsteking van het gewricht. Het is niet mogelijk om het beschadigde kraakbeen terug te laten komen, het is wel mogelijk om de ontsteking en de irritatie van het kraakbeen af te laten nemen en de balans van het lichaam te herstellen.

Eén van de mogelijkheden is om ervoor te zorgen dat de mechaniek van het gewricht of gewrichten in de juiste balans wordt belast. We kunnen de werking van het zenuwstelsel en immuunsysteem optimaliseren voor het oplossen en remmen van de ontsteking en stimuleren van het herstel. Daarnaast kunnen we ons inzetten om de voeding van het kraakbeen en de ontsteking af te laten nemen door bijvoorbeeld aanpassingen te maken in je levensstijl.

Praktijk GezondMens - Osteopathie bij artrose klachten

We combineren de verschillende systemen en invloeden in onze aanpak. Deze is dus zowel lokaal als systemisch zodat we de aandoening op meerdere manieren te lijf gaan.

De osteopathische behandeling bij artrose

Om de belasting van het gewricht af te laten nemen kunnen we verschillende dingen doen. Je houding of de manier waarop je beweegt (of niet beweegt) heeft veel invloed op de belasting van een gewricht of gewrichten. Door een optimale bewegelijkheid en een natuurlijke manier te bewegen, zonder onnodige compensatie of afwijkende houding, wordt het gewricht in de juiste balans belast.

In veel gevallen zien wij compensatie mechanismes in het gewricht zelf of elders in het lichaam. Dat kan zijn een onbalans, een belastende houding, spierzwakte of een afwijkende stand of bewegelijkheid van het gewricht. Hierdoor kan de belasting onnodig hoog zijn. Wanneer we dergelijke factoren verzorgen wordt het gewricht minder zwaar belast waardoor de symptomen afnemen en de bewegelijkheid toeneemt.

De kracht van holistische geneeskunde bij Praktijk GezondMens

Ook kunnen we dingen ondernemen om de ontstekingsreactie af te laten zwakken. Een gezond en goed gevoed lichaam heeft namelijk een goede weerbaarheid tegen ontstekingen. Wanneer er sprake is van een minder goede gezondheid door problemen met voeding, stress, intoxicaties of andere verstoringen heeft dit gevolgen voor de hevigheid van de reactie van het gewricht met artrose en/of chronische pijn. Osteopathie is een holistische benadering van gezondheid, dat betekent dat we het lichaam als geheel zien. Hierdoor hebben we meer aanknopingspunten dan zorgprofessionals die alleen mechanisch kijken.

Door aanpassingen in de levensstijl kun je grote winst behalen in de hoeveelheid klachten die je door artrose hebt. Wij kunnen je zowel met behandelingen, oefeningen en advies hierbij helpen. Aanvullend op de osteopathie behandeling kunnen we gebruik maken van ons team van holistische zorgexperts ter ondersteuning van het herstel. Wat leidt tot een langer termijn oplossing en zelfkennis van onze patiënten.

Maak een afspraak

Praktijk GezondMens - Zorg van een osteopaat bij een tennisarm

Zorg van een osteopaat bij een tennisarm

Laten we maar direct beginnen met het wegnemen van een flink misverstand. In de meeste gevallen heeft een tennisarm niets te maken met tennis. De blessure heeft deze naam gekregen omdat sommige tennissers hier last van hebben, maar de overgrote meerderheid van de mensen heeft de klachten niet door het tennissen. Bij een tennisarm staat pijn aan de buitenkant van de elleboog op de voorgrond. Deze kan soms uitstralen naar de onderarm. De pijn wordt meestal erger wanneer we de spieren in de onderarm strekken. Bijvoorbeeld bij het pakken van iets. In een latere fase is de pijn voortdurend aanwezig, zelf in rust of bij het slapen. De klachten zijn vaak lang aanwezig en herstellen meestal niet zomaar. We zien in onze praktijk dan ook veel mensen die lange tijd last hebben van de klachten die maar niet weg lijken te gaan. Een osteopaat kan helpen bij klachten door een tennisarm.

Wat is er precies aan de hand bij een tenniselleboog?

Bij een tenniselleboog (of tennisarm) is er sprake van irritatie van de pezen waarmee de spieren van de onderarm aan het bot van de bovenarm hechten. Deze aanhechting zit aan de buitenkant van de elleboog, wat verklaart dat de pijn daar meestal wordt gevoeld. De medische term voor een tennisarm is epicondylitis lateralis, wat ook de aard van de klachten weerspiegeld (aanhechting buitenkant bot). De irritatie van de pezen zorgt voor een ontstekingsreactie, waardoor de pezen (verder) beschadigen en gevoelig worden. Meestal is dit het gevolg van herhaalde bewegingen en/of overbelasting. Wanneer de ontsteking erger wordt, is dit niet alleen pijnlijk bij het bewegen ook in rust kan de arm pijnlijk en stijf zijn. De arm wordt steeds kwetsbaarder en gevoeliger, waardoor de arm steeds minder wordt gebruikt. In deze fase kunnen de klachten je zelfs ’s nachts wakker houden en wordt de arm nauwelijks meer gebruikt.

Onze behandeling is erop gericht dit patroon van overbelasten of juist onderbelasten.

Hoe gaat een osteopaat te werk bij een tenniselleboog?

Als osteopaat weten we als geen ander dat ons lichaam één geheel is. Er is nooit sprake van een geïsoleerde klacht, want ons lichaam bestaat uit talloze systemen en structuren die met elkaar samenwerken en die elkaar ondersteunen of beïnvloeden. Bij een tennisarm wordt de pijn dus in de elleboog gevoeld omdat daar een ontsteking aanwezig is. Het is echter niet zo dat dit de enige plaats is waar het probleem is ontstaan. Een tenniselleboog ontstaat namelijk niet zomaar. De blessure wordt over een periode van maanden steeds erger. Waar er in het begin een lichte irritatie is, is er in een latere fase sprake van echte beschadigingen van het peesweefsel. Met iedere beweging wordt het ontstoken weefsel opnieuw geprikkeld. Het is echter geen optie om de arm een paar maanden helemaal niet meer te gebruiken.

Daarom gaan wij aan de slag om de arm op die manier te gebruiken dat de belasting minimaal is. Maar je gaat de arm nog wel bewegen, want hierdoor blijft bijvoorbeeld de bloedsomloop op gang.

Het voorkomen van terugkeer van de klachten

Een groot probleem bij de tenniselleboog is dat deze vaak steeds maar terug blijft komen. Dit is heel logisch, wanneer we onderzoeken waardoor de blessure ontstaat. In veel gevallen constateren wij dat je niet op een optimale manier beweegt. Dit kan komen door spierzwakte, een verkeerde houding of een compensatie mechanisme van het lichaam. Ook kan het zo zijn dat er sprake is van een verminderde beweeglijkheid in bijvoorbeeld de schouder waardoor druk niet goed wordt verdeeld over de onderarm. Door een gebrekkige mobiliteit komt er een te grote belasting op de pezen van de elleboog waardoor deze gaan ontsteken. Om duurzaam te herstellen is het dus nodig om ook de oorzaak van deze overbelasting aan te pakken. Bij onze behandeling richten we ons dus niet alleen op het herstel van de pezen, maar ook op het wegnemen van de oorzaken van de overbelasting zodat de klachten niet meer terugkomen.

Onze osteopaten helpen bij klachten door een tennisarm

Osteopathie is niet alleen gericht op de acute blessure, maar op het gehele lichaam als één holistisch geheel. Onze zorg is dan ook zowel gericht op de klachten als op de gehele gezondheid. Hierdoor kenmerken onze behandelingen zich door aandacht voor de oorzaak en niet de symptomen. Deze aanpak past goed bij een klacht door overbelasting zoals de tenniselleboog. Wij helpen je dan ook graag wanneer je hier last van hebt.

Neem contact met ons op

Maak een afspraak bij Praktijk GezondMens

Onze osteopaten in Roelofarendsveen en Oudewater helpen je graag verder bij klachten door een tennisarm.

Maak direct een afspraak in de online agenda

Praktijk GezondMens - Osteopathie bij chronische vermoeidheid

Osteopathie bij chronische vermoeidheid

Vermoeidheid is een vervelende klacht. Daarnaast is het ook een lastige klacht om goed te kunnen diagnosticeren. Vaak is het moeilijk om te bepalen waardoor de vermoeidheid is ontstaan. Heb je een periode slecht geslapen of het erg druk gehad? Spelen er spanningen in huis of op het werk? Of is er iets lichamelijks aan de hand? Vaak wordt er helaas geen duidelijke oorzaak gevonden. Soms gaat de vermoeidheid vanzelf over maar wanneer dit niet het geval is, kan osteopathie een oplossing bieden.

Osteopathie is namelijk niet op de klacht gericht maar op een gezond lichaam. Osteopathie is niet het behandelen van klachten maar veel meer het bevorderen van een goede gezondheid waardoor de klachten afnemen.

Wat is vermoeidheid en wanneer is dit chronisch?

Vermoeidheid treedt op wanneer het lichaam toe is aan herstel. Meestal is dit dus een zinvol teken van het lichaam om aan te geven dat het rust nodig heeft. Dit is ook de reden dat een goede nacht slapen soms al uitkomst biedt.

Helaas ligt het bij chronische vermoeidheidsklachten complexer. We spreken van chronische vermoeidheid wanneer er geen duidelijke oorzaak voor de klachten te vinden is. Ook na een goede nacht slapen word je moe wakker en deze vermoeidheid gaat dan vaak gepaard met andere klachten.

Praktijk GezondMens - Blog over chronische vermoeidheid

Waaraan is chronische vermoeidheid te herkennen?

Vermoeidheidsklachten kunnen per persoon verschillend zijn. Waar de meeste mensen beginnen te gapen en droge ogen krijgen wanneer ze moe zijn, zijn er ook een hoop klachten die onbekender zijn maar ook aangeven dat het lichaam rust nodig heeft. Dit soort klachten zijn bijvoorbeeld; sneller geprikkeld zijn en emotioneler reageren dan je van jezelf gewend bent. Daarnaast kan er sprake zijn van een lusteloos en sloom gevoel. Tot slot heeft vermoeidheid ook een grote invloed op het cognitief vermogen. Zo kunnen er concentratieproblemen optreden of kan je vergeetachtiger worden.

Zoals je ziet lopen de klachten zeer uiteen en kunnen ze het dagelijkse leven op een negatieve manier beïnvloeden. Je doet er daarom goed aan om bij een specialist langs te gaan wanneer deze klachten je bekend voorkomen en je er zelf niet vanaf lijkt te komen.

De oorzaak van chronische vermoeidheid is een lastig begrip. We hebben het namelijk over chronische vermoeidheid wanneer er geen medische aanleiding voor gevonden is en wanneer slaap en rust geen oplossing bieden. De oorzaak is dan dus onbekend. Dit lijkt uitzichtloos, maar juist hier kan een osteopaat helpen.

Wat doet een osteopaat bij chronische vermoeidheid?

Een osteopaat kijkt op een holistische manier naar het menselijk lichaam en ziet het lichaam dus als een eenheid. Het lichaam kan opgedeeld worden in verschillende systemen die met elkaar in balans zijn.

Wanneer één van deze systemen uit balans is kunnen de andere systemen hier ook van uit balans raken. Dit kan verschillende vervelende klachten veroorzaken. Bij vermoeidheid kunnen veel verschillende systemen betrokken zijn.

Daarom start de osteopaat eerst een diagnostisch proces. Dit proces bestaat uit een uitgebreide anamnese en een lichamelijk onderzoek.

Praktijk GezondMens - Blog over chronische vermoeidheid - osteopathie

Hierbij zoekt de osteopaat naar structuren en samenhang die mogelijk betrokken zijn bij de oorzaak van de vermoeidheidsklachten. Door bijvoorbeeld te kijken naar het verlies aan mobiliteit of verhoogd spanning van verschillende lichaamsweefsels waaronder fascia (bindweefsel structuren).

Hoe ziet een behandeling bij Praktijk GezondMens eruit?

Tijdens het diagnostisch proces zijn de lichaamsweefsels en de systemen gevonden waaraan we kunnen werken. Dan kan de behandeling van start gaan. Deze bestaat uit het manueel, met de hand, losmaken van de vastzittende of spanning vertonende gebieden. Deze behandeling wordt als heel efficiënt ervaren omdat het lichaam als geheel wordt behandeld. Op deze manier wordt het systeem van het bewegingsapparaat weer in balans gebracht. Dit geeft de andere systemen, zoals die van de organen of van het zenuwstelsel, de mogelijkheid zich ook te gaan herstellen.

Wanneer de balans weer terugkomt in het lichaam zullen de klachten ook weer geleidelijk afnemen. Daarnaast krijg je een advies op maat om zelfstandig je herstel te ondersteunen. De adviezen kunnen betrekking hebben op verschillende leefstijl factoren.

Waarom een afspraak bij Praktijk GezondMens?

Onze osteopaten Jordi en Sven kijken met veel ervaring en een holistisch perspectief naar jouw klachten. Zo kunnen zij jou verder helpen met de chronische vermoeidheidsklachten. Mocht jij je herkennen in de klachten, schroom dan niet een afspraak in te plannen! Dan gaan we samen aan de slag zodat jij je weer zo fit mogelijk kan voelen.

Praktijk GezondMens - Zorg van de osteopaat bij onverklaarbare klachten

Zorg van de osteopaat bij onverklaarbare klachten

Soms heb je last van klachten die maar niet weggaan en waarvan niet duidelijk is waar deze klachten vandaan komen. Vaak ben je al naar een arts gegaan en heeft de arts deze klachten gediagnosticeerd als onverklaarbare klachten. Wat moet je dan doen? In dit geval kan osteopathie een goede optie voor onverklaarbare klachten zijn. In dit artikel zal worden uitgelegd wat een osteopaat is en wat wij bij Praktijk GezondMens voor je zouden kunnen betekenen.

Heb je last van onverklaarbare klachten?

Onverklaarbare klachten zijn klachten die niet uit zichzelf overgaan en waar een arts geen verklaarbare rede voor kan bedenken. Deze klachten worden SOLK genoemd, Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. De oorzaak van onverklaarbare klachten is vaak onduidelijk daarom is het lastig om een oplossing te vinden voor deze klachten. Osteopathie kan een van de oplossingen zijn voor deze klachten!

Wat is osteopathie?

Osteopathie is een erkende vorm van geneeskunde. Het is een vorm waar geen gebruik wordt gemaakt van medische apparatuur of medicijnen maar enkel van de handen. Dit maakt deze behandelmethode erg veilig. Met zachte handbewegingen proberen osteopaten de balans in het lichaam, door eventuele bewegingsblokkades, te herstellen.

Methode van Kanij

Bij Praktijk GezondMens zijn wij gespecialiseerd in de methode van Kanij. De methode van Kanij ziet het lichaam als een eenheid waarbij alle organen, botten en spieren in balans staan met elkaar. Wanneer er in een systeem in het lichaam een blokkade optreedt, kan het zo zijn dat de klachten zich op een hele andere plek in het lichaam kunnen bevinden. Wij kijken daarom niet alleen naar de klachten die je hebt, maar ook naar andere verstoringen in het lichaam. De plek waar je zult worden behandeld, zal dus niet per se de plek zijn waar je last hebt van de klachten.

Waar kan een osteopaat bij helpen?

Om gezond te blijven is het belangrijk om te blijven bewegen. Als je lange tijd last hebt van klachten, dan kan het zijn dat je hierdoor minder gaat bewegen en dat de klachten erger worden. Ook kan het zo zijn dat er hierdoor nieuwe klachten ontstaan. Een osteopaat is getraind om te zien waar in het lichaam je last hebt van bewegingsverlies. Vervolgens zal er worden gekeken of het bewegingsverlies in verband staat met de klachten die je ervaart.

Naast bewegingsverlies zal een osteopaat zich ook focussen op stijfheid van botten en spieren en het vastzitten van verschillende structuren in het bewegingsapparaat. Dit kunnen allebei oorzaken zijn van klachten die zich op een andere plek in het lichaam uiten. Aan de hand van de klachten en de problemen die een osteopaat kan vinden, zal hij een afspraak met je maken. De osteopaat zal je begeleiden met manuele therapie en zal een beter inzicht geven van de klachten en wat je hier zelf aan kunt doen.

Het behandelproces

Als je een afspraak maakt bij de osteopaat zal er eerst een vraaggesprek plaatsvinden. Hierin zullen de klachten besproken worden, maar zullen er ook vragen worden gesteld over je algemene gezondheid. Vervolgens zal de osteopaat een osteopathisch onderzoek doen. Dan zal het hele lichaam worden onderzocht op beweeglijkheid en zal er worden gekeken naar stijfheid en gespannenheid in het lichaam. Aan de hand van dit onderzoek zal er een diagnose worden gesteld en daaropvolgend een behandeling worden afgesproken.

Wie zijn wij?

Bij Praktijk GezondMens bieden wij zowel fysiotherapie als osteopathie aan. Als osteopaat zijn wij gespecialiseerd in de methode van Kanij. Op deze manier proberen wij het beste resultaat te halen uit onze behandeling. Als je geïnteresseerd bent of als je vragen hebt gekregen aan de hand van dit artikel, neem dan gerust contact met Praktijk GezondMens op.

Bekijk de klachtenlijst

Loop je al langere tijd met sluimerende klachten rond? Loop je vast in je revalidatie of kom je niet over een bepaald punt heen? Komen de klachten na afzienbare tijd weer terug? Bekijk waar we je mogelijk mee kunnen helpen.

Bekijk de klachtenlijst

Praktijk GezondMens - Ben jij opzoek naar een goede osteopaat in de regio Roelofarendsveen of Oudewater?

Ben jij opzoek naar een goede osteopaat in de regio Roelofarendsveen of Montfoort?

Osteopathie is een vorm van therapie die zich richt op alle weefsels van het lichaam. Hierdoor kun je met veel uiteenlopende klachten terecht bij een osteopaat, waaronder klachten van het bewegingsapparaat, zenuwstelsel, verteringsstelsel, ademhalingsstelsel of mentale klachten.

In dit artikel kun je lezen wat osteopathie inhoudt bij Praktijk GezondMens, op welke manier herstellen we de balans in het lichaam?

Wat is osteopathie precies?

Het uitgangspunt van de osteopaat is dat in het lichaam alles met elkaar verbonden is. Het lichaam is een eenheid. Dit geldt voor de botten en spieren, maar ook voor het zenuwstelsel, de bloedbanen en alle organen in het lichaam. Al deze onderdelen werken met elkaar samen en zorgen voor balans. Dit is een proces dat zichzelf in stand houdt. Osteopathie zorgt voor het herstellen van deze balans, wanneer dit nodig is.

Osteopathie heeft overeenkomsten met manuele therapie. Dit houdt in dat de behandeling ”hands-on” is: er wordt alleen gebruik gemaakt van de handen van de therapeut en er komt geen medicatie aan te pas. Eventueel kan de osteopaat wil supplementen meegeven ter ondersteuning van de behandeling.

Het lichaam is in beweging

Naast dat alles in het lichaam met elkaar verbonden is, is ook alles in het lichaam continu in beweging. Ook wanneer je stilzit.

Als je beweegt zijn er natuurlijk spieren en gewrichten in beweging en is het zenuwstelsel actief. Maar wanneer je stil zit of ligt, is er ook van alles in beweging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het hart en de darmen, het bloed en de stabiliserende activiteit van de spieren.

Klachten oplossen met behulp van osteopathie

De relatie tussen de aanwezige klachten en de oorzaak daarvan zijn soms niet direct duidelijk. De osteopaat is een expert in het onderzoeken van de beweeglijkheid van structuren in het lichaam. Als een structuur vastzit, dan ontstaat er een disbalans in het lichaam waardoor er allerlei symptomen kunnen ontstaan.

Tijdens het onderzoek gaat de osteopaat op zoek naar de plekken die vastzitten en bepaalt de osteopaat of deze in relatie staan tot de klachten. Als het voor de osteopaat duidelijk is welke structuren vastzitten kan hier tijdens de behandeling aandacht aan worden besteed. Het kan zomaar zijn dat de behandeling zich richt op een ander deel van het lichaam dan waar je de klachten ervaart.

Op deze manier helpt osteopathie dus om de balans in het lichaam te herstellen. Hierbij is het uitgangspunt om het lichaam zelf deze balans te laten herstellen. De osteopaat creëert de juiste omstandigheden, maar het lichaam doet zelf het herstel.

Hoe ziet de osteopathische behandeling bij Praktijk GezondMens eruit?

Tijdens het eerste consult wordt het diagnostische proces uitgevoerd. Allereerst worden je vragen gesteld over je klachten en je algemene gezondheid. Daarna gaan we op zoek naar de structuren die een verminderde beweeglijkheid hebben. Tijdens dit proces wordt er gekeken naar spieren en gewrichten, maar ook naar bindweefsel, organen en bijvoorbeeld het middenrif.

De behandeling richt zich op het oplossen van de bewegingsbeperkingen. Mobilisatie van structuren zorgt voor een verbeterde beweeglijkheid waardoor je klachten kunnen verminderen. Hoe dit wordt bereikt is afhankelijk van de locatie van de bewegingsbeperking. De behandelmethode wordt altijd van tevoren met je besproken.

Net als tijdens het proces van de diagnose wordt tijdens de behandeling alles manueel uitgevoerd. Hierbij wordt ook weer het lichaam als eenheid gezien, waarbij er aandacht is voor de relatie tussen alle systemen in het lichaam.

Naast het herstellen van de bewegingsmogelijkheden in het lichaam leer je over de achtergrond van jouw klachten en krijg je advies over bijvoorbeeld je houding of hoe je om kunt gaan met klachten. Ook wordt er aandacht besteed aan het voorkomen van de klacht in de toekomst.

Een goede osteopaat in de regio Roelofarendsveen of Oudewater

Als je opzoek bent naar een goede osteopaat in de regio Roelofarendsveen of Montfoort ben je bij onze praktijk aan het juiste adres. Door onze kennis en ervaring worden je klachten effectief en doelmatig behandeld.

We komen graag met je in contact, om samen te onderzoeken wat jouw lichaam nodig heeft.